donatie schaapskudde-ridderkerk

De schaapskudde bestaat uit ca. 100 dieren. Jaarrond begrazen zij allerlei natuurgebieden, dijktalud, graspercelen en recreatieterreinen. Onder het motto : liever grasmaaien op 4 poten , dan op 4 wielen,.... snabbelen onze dieren heel veel grassprieten op de gewenste hoogte.  Door de manier van begrazing krijgen bloemetjes en kruiden een goede kans, zodat de bijen en insecten hun nectar kunnen vinden.

Deze visie op natuurbeheer / bedrijfsvoering heeft in de vier seizoenen een groot draaiboek en vraagt een zeer creatieve planning. Om in de randstad deze vorm van natuur(lijk) beheer uit te werken, moeten we de dieren regelmatig verplaatsen, zodat we kunnen genieten van een kleur- en kruidenrijk landschap. 

Zodra er herfst- & winterbuien gaan vallen, worden de meeste percelen te modderig voor begrazen en gaan de (drachtige) dieren -noodgedwongen- naar stal.  Op dat moment gaat de teller lopen, omdat we de dieren graag in goede conditie houden, door hen hetzelfde voedsel te blijven geven als dat ze in de vrije natuur zouden opscharrelen. U kan ons daarbij helpen:


adopteer een schaap..

Het duurt meestal 145 dagen voordat er lammetjes worden geboren. Daarom houden we de drachtige schapen 4 maanden bij de stal. In deze periode krijgen de schapen hun voeding in de stal. Dit gaat over heel veel kuilgras, groen- en ruwvoer, granen, liksteen en mineralen. Voor mensen die ons willen helpen overwinteren, hebben we het onderstaande plan bedacht:

Gedurende de winterperiode adopteert u een (1) schaap voor € 50,00 per maand (max. 4 maanden). U ontvangt daarvoor een oorkonde met daar-op het oornummer van het dier. Worden er lammetjes geboren, willen wij -als dank voor de donatie- de jonge diertjes naar u vernoemen. Wanneer wij dan in het voorjaar de lammetjesdag organiseren, zorgen wij voor een fotoshoot, waarbij de lammetjes - samen met hun donateur(s) - op een sfeerfoto worden vastlegt.

 

JA, ik doneer een schaap