Begrazers gezocht ?

 

Heeft u grasland of een natuurgebied in bezit of beheer ?

Moet u kiezen tussen machinaal maaien of (periodiek) begrazen ?

Zoekt u naar biodiversiteit of juist een vorm van verschraling ?

Wordt het grasland in de zomer door paarden gebruikt en gaat het u om onkruidbestrijding of begrazing in de winterperiode ? 

Bel ons voor de mogelijkheden ...


Onze schapen... 

zijn van het ras Poll Dorset, dit is een middelgroot, vriendelijk ras, die in verhouding meer gras kunnen verwerken dan de andere bekende schapen in Nederland. Om deze reden hebben we minder dieren nodig om een perceel te laten begrazen.  Wij hebben meer dan 100 schapen, maar ze worden ook -met minimaal 3 dieren- ingezet voor begrazing.

 

Onze kuddes... 

hebben om redenen een bepaalde samenstelling. Dit heeft te maken met natuurlijk gedrag, rangorde, opvoeding, e.d.  Alle kuddes bestaan uit ooien, dat zijn vrouwelijke dieren.  Meestal kiezen wij dan voor een aantal oudere ooien, de dochters daarvan (met lammeren) en de jaarlingen (lammeren van vorig jaar)  De laatste worden ook wel overlopers genoemd, omdat we jonge ooien graag (1 jaar) laten uitgroeien al voor ze lammetjes krijgen.

 

Onze rammen... 

Wij doen niets aan geboorteplanning voor offerfeest of vleesindustrie. Het hele jaar worden er in onze kuddes, lammetjes geboren. Zo ook ram-lammeren.

Het zal duidelijk zijn dat wij niet alle dieren kunnen aanhouden. Toch geven we ook de rammen graag een goed leven. Daarom maken we daar een aparte kudde van en laten hen in natuurgebieden grazen en ontwikkelen.

 

Onze verantwoording... 

De totale dierverzorging is voor onze verantwoordelijkheid. Dit betreft veiligheid, conditie en dierenwelzijn. Om deze reden zien wij onze dieren bijna dagelijks. In overleg kunnen we hierin samenwerken met de eigenaar van het perceel. Om de schapen goed te kunnen verzorgen, hebben we de nodige materialen w.b. watervoorziening, afrastering en (bij)voeding. 

Dit betekend echter niet dat we tot alles in staat zijn. Er zijn grenzen aan onze mogelijkheden om percelen te kunnen laten begrazen. Er moeten een aantal basisvoorzieningen (afrastering, veiligheid) aanwezig zijn, willen we daar onze dieren met een gerust hart achter laten. Tot op heden zijn we daar altijd - met elkaar-  uitgekomen.

 

Waaruit u kunt kiezen...

Afhankelijk van de grootte van het perceel, berekenen we het aantal dieren en de lengte van de begraasperiode. Hierin zijn vele doelen mee te nemen wat betreft het natuur(lijke) beheer.  Daarbij kan het ook leuk of educatief zijn om voor een bepaalde kudde te kiezen.  O.a.

  • gemengde kudde  (zie voorbeeld)
  • kudde jaarlingen
  • kudde overlopers met ram
  • ooien met lammeren
  • kudde rammen.

de grootte van een kudde kan variëren van 3 - 30 dieren.  Is het nodig om een grote groep schapen in te zetten, kunnen we 5-15 kuddes samenvoegen.

 

Meer informatie ?

Gijs:            06 - 28318461

Lennard :   06 - 16162412