Schaapskudde-Ridderkerk

Onder het motto : liever op 4 poten, dan op 4 wielen, worden op het eiland IJsselmonde  verschillende percelen kruidenrijk grasland - door onze dieren- gemaaid.  Nu denken veel mensen dat begrazen te vergelijken is met maaien, = het kort houden van gras.....  Maar begrazen is meer !  

 

Zoals u in de polder kan zien, lopen de schapen in lijn door een gebied en begrazen de bovenkant van het gewas. De lengte van de begraas periode, bepaalt hoe kort het gras wordt afgegeten. In het natuur(lijk) beheer is het niet gewenst dat alle flora tot aan de wortel wordt teruggesnoeid.

Zo zien we bij de schapen dat er o.a. voorkeur begrazing is. Daardoor wordt een perceel belopen. Op deze manier wordt de begroeiing gekneusd,  en         - door lopende weg een hapje te nemen - getopt.  Onderweg wordt het perceel door de dieren bemest.  Met de mest worden gelijktijdig zaden verspreidt en is er een positief bacterie- en insectenleven die de mest gaan composteren.  Ook door de vacht worden zaden meegedragen waardoor planten en bloemen zich over een gebied kunnen verspreiden.

 

Het gaat te ver om alle elementen te beschrijven die een invloed en factor spelen in het flora-en faunabeheer. Naar onze mening zijn de boven omschreven zaken een onderdeel van het geheel. En zij doen recht aan de natuurlijke kringloop in de jaarseizoenen.

 

zoekwoorden: schaapskudde-ridderkerk, schaapskudde-polldorset, natuur(lijk)beheer, begrazingsbedrijf, natuurbeheer, polderlandschap